Система бізнес-аналітики (Business Intelligence)

Компанія Proxima Research пропонує для фарміндустрії рішення Business Intelligence (BI) будь-якої складності на базі технологій QlikView. Ми маємо досвід реалізації більше 600 різних проектів для більш ніж 200 суб’єктів фармацевтичного ринку.

img

Можливість швидко отримувати точну та актуальну інформацію (ключові відомості в потрібний час) є додатковою конкурентною перевагою компанії.

Все BI-рішення надаються в QlikView в інтерфейсі дашбоарда (dashboard), будь-які дані з якого можуть інтегруватися з існуючими системами обліку, моніторингу та іншими інструментами повсякденному бізнес-діяльності клієнта.

Системи класу Business Intelligence дозволяють проводити обчислення на великих обсягах даних і надають інформацію в максимально зручному для сприйняття і інтуїтивно зрозумілому вигляді, фокусують увагу користувачів лише на ключових факторах
ефективності і дозволяють відстежувати результати прийнятих управлінських рішень.

Кожне розроблене BI-рішення використовується як для простого зберігання даних (історії та її динаміки), так і для консолідації і можливості аналізу інформації для роботи над повсякденними завданнями бізнесу, які ведуть до прийняття рішень.

Системи класу Business Intelligence дозволяють розробляти і імплементувати різні методики і моделі, в тому числі індивідуально, для більш раціонального ведення фармбізнесу клієнта. При цьому відбувається постійна актуалізація та вдосконалення існуючих
методик розрахунку даних, що збираються, розширюються формати збори, обробки і відображення, з урахуванням технологічних реалій і ринкових тенденцій. Постійне використання BI-рішень також дозволяє мати постійну актуальність даних і
економити (але не заміняти) людські ресурси і час.

Графічне представлення

Будь-яка кількість зведених таблиць, діаграм, індикаторів, спідометрів, графіків та інших відображень інформації може бути використана в документі QlikView.

QlikView забезпечує повну свободу від настільних і дротових систем, дозволяючи здійснювати динамічний, інтерактивний аналіз даних, коли це необхідно, незалежно від часу і місця розташування за допомогою використання найпопулярніших
у світі мобільних пристроїв (iPad, iPhone, ОС Android, мобільний Java-клієнт).

QlikView − легке в освоєнні рішення, що забезпечує швидкий доступ до інтерактивних інформаційних панелей і діаграм. Використання BI-рішень дає можливість різним групам бізнес-користувачів обмінюватися інформацією і аналізувати комплекс
даних.

QlikView дає можливість створення інтерфейсів надання інтегрованих даних для різних досліджень, проектів та ідей із системним оновленням, технічною та менеджерською підтримкою.

BI для керівників компанії

Система BI збирає дані з усіх наявних в організації джерел і надає керівнику компанії витяг з них, співвіднесений з цільовими показниками. Одночасно вона дозволяє спускатися назад від незадовільного показника через його складові до
даних нижчого рівня, аж до первинних документів.

У результаті керівник в максимально наочній формі, на одному екрані, бачить поточний стан справ і в разі відхилення від норми може негайно зрозуміти його причину або винного у відхиленні і видати розпорядження щодо усунення причини.

BI в інфраструктурі компанії

BI-система не є частиною і не замінює будь-які інші системи, у компанії вже можуть бути встановлені CRM, ERP, системи контролю робочого часу, бухгалтерські програми, системи управлінського обліку, наприклад, у вигляді електронних таблиць.
Ці системи можуть бути різних виробників і часто не пов’язані або слабко пов’язані між собою.

BI-система підключається до кожної з них і завантажує в себе всю необхідну інформацію. Повне завантаження відбувається тільки один раз, а потім лише оновлюються зміни.

Впровадження системи BI не передбачає будь-яких змін у робочих процесах або в інфраструктурі IT.

Найбільш затребувані прийоми реалізованих ВІ рішень для суб’єктів фарміндустрії

Інтеграція даних зовнішніх і внутрішніх джерел

Система аналізу і контролю роботи аптечних мереж

Систем контролю роботи Sale Force

Система оптимізації таргетування медичних представників

Обробка дистриб’юторських звітів і звітів аптечних мереж

Геомаркетинг

1) BI-рішення для аптечного роздробу

Порівняння діяльності аптечної мережі з ринком

Ціноутворення аптеки в конкурентному оточенні

Асортиментна матриця (для аптечної мережі)

Внутрішня аналітика аптечної мережі

План-фактний аналіз продажів

2) Налагодження взаємодії виробників і аптечного роздробу

Первинні необроблені дані аптечних мереж («Посилання на джерело», «Chains FS»)

Асортиментна матриця (для виробників),

Планування аптечних продажів (ПАП)

ФарМаТ (моніторинг щоденного товарообігу аптек, у тому числі виконання маркетингових послуг)

Експертні прогнозні моделі, засновані на економетричних і макроекономічних методах