Аудит лікарських призначень (Rx Test)

Аудит лікарських призначень у розрізі клінічних діагнозів, схем лікування та інших характеристик лікувального процесу. Дослідження проводиться серед лікарів поліклінік і стаціонарів 16 спеціальностей на регулярній основі в 25 містах України.
Предмет дослідження: кількісний та якісний аналіз структури лікарських призначень серед лікарів поліклінік і стаціонарів.

Періодичність оновлення даних

Щокварталу

Щомісяця

Термін надання інформації:

Щокварталу

30 днів

Щомісяця

30 днів
Форма надання даних:
  • Інтернет-доступ необмеженої кількості користувачів до бази даних
  • Можливість поділу рівнів доступу
  • Підтримка конкурентних груп
Можливості і переваги
Визначення потенційних цільових аудиторій
Оцінка конкурентного середовища в розрізі нозологій
Аналіз портрета пацієнта (стать, вік, тяжкість і перебіг захворювання)
Схеми лікування: кратність прийому, тривалість терапії
Копрескрипція, коморбідність
Аналіз потенціалу призначень