Прогнози фармринку (Market forecasts)

Market forecasts – сервіс прогнозування роздрібного ринку лікарських засобів, та суми конкурентних груп клієнта.
Глибина прогнозу
12 місяців, у двух сценаріях

  • Оптимістичнкий
  • Песимістичний
Валюта прогнозу
Національна валюта

Оновлення

Щомісяця

Надання прогнозу

25
днів
після закінчення періоду
Географія – національний рівень країн

  • Україна
  • Казахстан
Формат представлення
  • дашборди QlikView
  • QlikSens
Часові ряди
глибина не менше 5-ти років передісторії
Сезонність

використання не менше 5-річної циклічності у вихідних даних і похідних рядів з елімінованною сезонністю

Зовнішні модифікуючі чинники

прогноз ВВП, тренд доходів населення, інфляція, демографічні показники, показники бюджету країни