proximaresearch.com>Без категорії>Система бізнес-аналітики для фарміндустрії
     
 • BUSINESS INTELLIGENCE

Система бізнес-аналітики для фарміндустрії

Компанія Proxima Research пропонує для фарміндустрії рішення Business Intelligence (BI) будь-якої складності на базі технологій QlikView. Ми маємо досвід реалізації більше 600 різних проектів для більш ніж 200 суб’єктів фармацевтичного ринку.


BI-можливості та переваги, або «Ми здатні на більше!»

Можливість швидко отримувати точну та актуальну інформацію (ключові дані в потрібний час) є додатковою конкурентною перевагою компанії.   Усі BI-рішення надаються в QlikView в інтерфейсі дашбоарда (dashboard), будь-які дані з якого можуть інтегруватися з існуючими системами обліку, моніторингу та іншими інструментами повсякденної бізнес-діяльності клієнта. Системи класу Business Intelligence дозволяють здійснювати обчислення з використанням великих обсягів даних і надають інформацію в максимально зручному для сприйняття і інтуїтивно зрозумілому вигляді, фокусують увагу користувачів лише на ключових факторах ефективності та дозволяють відстежувати результати прийнятих управлінських рішень.

Кожне розроблене BI-рішення використовується як для простого зберігання даних (історії та її динаміки), так і для консолідації і можливості аналізу інформації для роботи над повсякденними завданнями бізнесу, які ведуть до прийняття рішень.

Системи класу Business Intelligence дозволяють розробляти й імплементувати різні методики і моделі, у тому числі індивідуально, для більш раціонального ведення фармбізнесу клієнта. При цьому відбувається постійна актуалізація та вдосконалення існуючих методик розрахунку даних, що збираються, розширюються формати збору, обробки і відображення з урахуванням технологічних реалій і ринкових тенденцій. Постійне використання BI-рішень також дозволяє мати постійно актуальні дані і економити (але не замінювати) людські ресурси і час.

«Графічне представлення».

 • Будь-яка кількість зведених таблиць, діаграм, індикаторів, спідометрів, графіків та інших відображень інформації може бути використана в документі QlikView.
 • QlikView забезпечує повну свободу від настільних і дротових систем, дозволяючи здійснювати динамічний, інтерактивний аналіз даних, коли це необхідно, незалежно від часу і місця розташування за допомогою використання найпопулярніших у світі мобільних пристроїв (iPad, iPhone, ОС Android, мобільний Java-клієнт).
 • QlikView − легке в освоєнні рішення, що забезпечує швидкий доступ до інтерактивних інформаційних панелей і діаграм. Використання BI-рішень дає можливість різним групам бізнес-користувачів обмінюватися інформацією і аналізувати комплекс даних.
 • QlikView дає можливість створення інтерфейсів надання інтегрованих даних для різних досліджень, проектів та ідей із системним оновленням, технічною та менеджерською підтримкою.

«BI для керівників компанії».

 • Система BI збирає дані з усіх наявних в організації джерел і надає керівнику компанії витяг з них, співвіднесений з цільовими показниками. Одночасно вона дозволяє спускатися назад від незадовільного показника через його складові до даних нижчого рівня, аж до первинних документів.
 • У результаті керівник в максимально наочній формі, на одному екрані, бачить поточний стан справ і в разі відхилення від норми може негайно зрозуміти його причину або винного у відхиленні і видати розпорядження щодо усунення причини.

«BI в інфраструктурі компанії».

 • BI-система не є частиною і не замінює будь-які інші системи, у компанії вже можуть бути встановлені CRM, ERP, системи контролю робочого часу, бухгалтерські програми, системи управлінського обліку, наприклад, у вигляді електронних таблиць. Ці системи можуть бути різних виробників і часто не пов’язані або слабко пов’язані між собою.
 • BI-система підключається до кожної з них і завантажує в себе всю необхідну інформацію. Повне завантаження відбувається тільки один раз, а потім лише оновлюються зміни.
 • Впровадження системи BI не передбачає будь-яких змін у робочих процесах або в інфраструктурі IT.

Найбільш затребувані приклади реалізованих BI-рішень для суб’єктів фарміндустрії:

Готові лінійні BI-рішення:

1) «BI-рішення для аптечного роздробу»:

 • «Порівняння діяльності аптечної мережі з ринком»
 • «Ціноутворення аптеки в конкурентному оточенні»
 • «Асортиментна матриця» (для аптечної мережі)
 • «Внутрішня аналітика аптечної мережі»
 • «План-фактний аналіз продажів»

2) «Налагодження взаємодії виробників і аптечного роздробу»:

 • «Первинні необроблені дані аптечних мереж» («Посилання на джерело», «Chains FS»)
 • «Асортиментна матриця» (для виробників),
 • «Планування аптечних продажів (ПАП)»,
 • «ФарМаТ (моніторинг щоденного товарообігу аптек, у тому числі виконання маркетингових послуг)»
 • «Експертні прогнозні моделі, засновані на економетричних і макроекономічних методах».